Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, khi giảm 100 calo mỗi ngày so với mức trung bình, giữ nguyên mức tiêu hao năng lượng thì bạn có thể giảm đi 3 kg trong một năm. Nếu không muốn giảm ăn, bạn có thể ngắm Duyên Molly để đốt cháy thêm 100 calo

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (1)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (2)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (7)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (6)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (5)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (4)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (3)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (8)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (9)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (11)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (12)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (13)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (19)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (18)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (16)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (15)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (14)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (20)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (21)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (22)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (23)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (24)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (29)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (28)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (27)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (26)

duyen-molly-dot-chay-bao-con-tim-fa (25)

Duyên Molly: đốt cháy bao con tim FA ^^
Rate this post