Lúc đi ra, Hot Girl Sexy Bikini thấy Hà Chi Châu đẹp trai dựa vào bức tường bên ngoài, trong lòng cũng biết anh đang chờ mình. Cô giống như một đứa trẻ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có chút hưng nhìn anh ra dấu tay “OK”.

Hà Chi Châu thấy cô thuận lợi đi ra ngoài thì cũng yên lòng. Nhưng tâm tình hiện giờ của anh rất bực bội, nên không đáp lại tin mừng thắng lợi của Thẩm Hi, trực tiếp đi qua cô trở về. Hot Girl Sexy Bikini nghĩ có lẽ là Hà Chi Châu không được tự nhiên cái gì đó, cô đi ở bên cạnh, lên tiếng giải thích: “Cái gì tôi cũng không thấy. . . . . .”

Đúng là giấu đầu hở đuôi. . . . . . Hà Chi Châu tạm thời không muốn cùng Hot Girl Sexy Bikini nói chuyện, nên ngay cả giọng nói của cô cũng không muốn nghe.

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (1)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (2)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (3)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (4)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (5)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (6)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (7)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (8)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (9)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (10)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (11)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (12)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (13)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (14)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (15)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (16)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (17)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (18)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (19)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (20)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (21)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (22)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (23)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (24)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (25)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (26)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (27)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (28)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (29)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (30)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (31)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (32)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (33)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (34)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (35)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (36)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (37)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (38)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (39)

hot-girl-sexy-bikini-le-blanc-studio (40)
[sexy anime bikini] [sexy micro bikini] [hot sexy bikini]

Hot Girl Sexy Bikini – Le Blanc Studio
5 (100%) 1 vote