Tôi không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu chẳng may một lúc nào đó em Gái xinh mông to rời bỏ mình. Chắc khi ấy tôi sẽ giống như một cái cây bị khô hạn, héo rũ rồi khô quắt lại

 

le-vy-gai-xinh-mong-to (1)

le-vy-gai-xinh-mong-to (2)

le-vy-gai-xinh-mong-to (3)

le-vy-gai-xinh-mong-to (4)

le-vy-gai-xinh-mong-to (5)

le-vy-gai-xinh-mong-to (6)

le-vy-gai-xinh-mong-to (7)

le-vy-gai-xinh-mong-to (8)

le-vy-gai-xinh-mong-to (9)

le-vy-gai-xinh-mong-to (10)

le-vy-gai-xinh-mong-to (11)

le-vy-gai-xinh-mong-to (12)

Lê Vy: Gái xinh mông to
Rate this post