Gái Xinh Hình Nền từ nhà vệ sinh đi ra lập tức nói với Tráng Hán: “Chu Thần, về sau anh mà tới lấy lòng thì đừng quên gọi Lâm Dục Đường đi cùng đấy nhé. Hai anh là bạn cùng phòng, làm ơn giúp em kéo tính tích cực của anh ấy lên cao một chút!”

“Xin lỗi, anh suy tính quả thật không chu toàn, anh sẽ gọi Gái Xinh Hình Nền đến ngay.” Tráng Hán chắp tay trước ngực xin lỗi, khom người lui ra khỏi phòng.

Gái Xinh Hình Nền lại tiếp tục rửa mặt, Trương Nhiên cười híp mắt đi tới bên cạnh, thăm dò: “Cậu và Lâm Dục Đường yêu nhau à?”
do-linh-gai-xinh-hinh-nen (1)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (2)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (3)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (4)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (5)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (6)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (7)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (8)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (9)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (10)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (11)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (12)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (13)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (14)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (15)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (16)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (17)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (18)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (19)

do-linh-gai-xinh-hinh-nen (20)
[gai xinh bikini] [gái xinh hà nội]

Đỗ Linh: Gái Xinh Hình Nền
5 (100%) 1 vote