Mỹ Linh, Em đến và mang theo một phép màu khiến tâm hồn u tối của tôi giờ đây ngập tràn ánh nắng. Em sưởi ấm cho trái tim tưởng như đã bị băng lạnh này và khiến nó biết rung trở lại những nhịp đập của yêu thương

my-linh-em-chua-18 (18)

my-linh-em-chua-18 (17)

my-linh-em-chua-18 (16)

my-linh-em-chua-18 (15)

my-linh-em-chua-18 (14)

my-linh-em-chua-18 (9)

my-linh-em-chua-18 (10)

my-linh-em-chua-18 (12)

my-linh-em-chua-18 (11)

my-linh-em-chua-18 (13)

my-linh-em-chua-18 (8)

my-linh-em-chua-18 (7)

my-linh-em-chua-18 (5)

my-linh-em-chua-18 (6)

my-linh-em-chua-18 (4)

my-linh-em-chua-18 (2)

my-linh-em-chua-18 (3)

my-linh-em-chua-18 (1)

Mỹ Linh: Em chưa 18
Rate this post