Nuốt nước bọt liên tục là triệu chứng của bệnh tắc ống dẫn tuyến nước bọt, viêm tuyến nước bọt, mọc răng ở trẻ nhỏ, Pellagra, dại hoặc đơn giản là do vệ sinh răng miệng kém. Nhưng trong trường hợp này anh em Nuốt nước bọt liên tục vì điều gì thì ai cũng biết ^^

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (22)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (23)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (24)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (25)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (26)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (27)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (29)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (30)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (19)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (18)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (17)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (16)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (15)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (14)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (13)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (12)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (11)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (10)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (9)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (8)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (7)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (6)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (5)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (4)

nuot-nuoc-bot-lien-tuc-chong-va-khi-ngam-nhin-em-ay (1)

Nuốt nước bọt liên tục chống vã khi ngắm nhìn em ấy :))
Rate this post