Trên máy bay, Sexy Micro Bikini cùng Hầu Tử ngồi chung một chỗ, Hầu Tử đang chơi trò chơi. Thẩm Hi có hơi nhàm chán ghé đầu qua nhìn, lại thấy cực kỳ hấp dẫn. Trò chơi này có độ khó rất cao, trước kia cô cũng đã từng chơi thử, nhưng vì có mỗi cửa đầu tiên mà mãi cũng không qua nên từ bỏ luôn.

Sexy Micro Bikini thấy Hầu Tử chơi trò chơi vô cùng xuất sắc, tán thưởng một câu từ tận đáy lòng: “Hầu Tử, cậu thật lợi hại!”

Sexy Micro Bikini được khen một câu mà Hầu Tử không những không cảm thấy vui mừng mà ngược lại hết cả hứng thú muốn chơi. Ôi cứng họng! Cái trò chơi này Hà Chi Châu đã chơi qua hết rồi, bây giờ cậu ta lại nói mình lợi hại, là đang cố ý mỉa mai mình sao?

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (1)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (2)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (3)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (4)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (5)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (6)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (7)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (8)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (9)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (10)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (11)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (12)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (13)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (14)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (15)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (16)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (17)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (18)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (19)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (20)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (21)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (22)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (23)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (24)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (25)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (26)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (27)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (28)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (29)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (30)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (31)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (32)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (33)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (34)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (35)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (36)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (37)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (38)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (39)

sexy-micro-bikini-le-blanc-studio (40)

Sexy Micro Bikini – Le Blanc Studio
5 (100%) 1 vote