Yang Weng giống như một nhà ảo thuật gia với phép thôi miên đặc biệt tài tình. Đôi mắt em giống như hai hòn ngọc, lung linh và thu hút đến diệu kỳ. Mỗi lần nhìn sâu vào đôi mắt ấy là thần kinh tôi lại tê liệt cả đi

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (1)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (2)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (3)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (4)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (5)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (6)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (7)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (8)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (9)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (10)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (11)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (12)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (13)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (14)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (15)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (16)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (17)

yang-weng-em-la-le-song-cua-doi-anh (18)

Yang Weng: Em là lẽ sống của đời anh
Rate this post